Listautumisannin tuloksena Remedy laskee liikkeeseen yhteensä  2 300 000 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) seuraavasti:

 • 529 500 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
 • 1 770 500 Tarjottavaa Osaketta ennakkoon sitoutuneille institutionaalisille sijoittajille (”Instituutioanti”)

Listautumisannin lopullinen tulos julkistettiin 22.5.2017 ja hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetettiin sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille  22.5.2017. Hallitus hyväksyi Yleisöannissa merkintäsitoumukset kokonaan 50 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 6,8 prosentin suhteessa. Mahdollisten hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viimeistään 30.5.2017, tai mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu, arviolta viimeistään 1.6.2017.

Kaupankäynnin Remedyn osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla arviolta 29.5.2017. Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana www.alexander.fi/remedy.

Yleisöanti

Merkintäaika: alkoi 17.5.2017 kello 9.30 ja keskeytettiin 19.5.2017 kello 16.30.

Merkintähinta: 5,65 euroa osakkeelta

Merkintämäärä: 150 – 8 000 osaketta

Osallistumisoikeus: Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta Yleisöannissa ilman maistraatin lupaa.

Instituutioanti

Instituutioantiin voivat osallistua vain Accendo Capital SICAV ja Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake (”Sijoittajat”), jotka ovat ennakkoon sitoutuneet merkitsemään kaikki Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet seuraavasti:

 • Accendo Capital SICAV: 1 504 425 Tarjottavaa Osaketta
 • Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake: 266 075 Tarjottavaa Osaketta

Edellä mainittujen Sijoittajien Merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 1 770 500 Tarjottavaa Osaketta eli noin 76,7 prosenttia Tarjottavista Osakkeista sekä noin 15,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen, olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Tärkeitä päivämääriä

 • Päivämäärä

  Tapahtuma

 • 17.5.2017

  Listautumisannin merkintäaika alkaa klo 9.30

 • 19.5.2017

  Merkintäaika keskeytettiin klo 16.30

 • 22.5.2017

  Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta ja vahvistusilmoitukset hyväksytyistä merkinnöistä *

 • 26.5.2017

  Liikkeeseen laskettavat osakkeet kirjataan arvo-osuustileille *

 • 29.5.2017

  Kaupankäynnin osakkeilla First Northissa odotetaan alkavan *

 • * Päivämäärät ovat arvioita

Tiedotteet ja julkaisut

Näytä kaikki
Lehdistötiedotteet
Yhtiötiedotteet