Remedy Entertainment Oyj noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä sekä Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”) ja niitä täydentäviä asetuksia ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on sen hallituksen vahvistama yhtiön oma sisäpiiriohje.

Yhtiö ei ylläpidä julkista sisäpiirirekisteriä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) voimaantulon myötä 3.7.2016.

Sisäpiiriläiset ja sisäpiiriluettelo

Yhtiöllä on velvollisuus laatia ja ylläpitää luetteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiirintietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiirintietoon (kuten neuvonantajista, kirjanpitäjistä tai luottoluokituslaitoksista).

MAR ei erottele pysyviä sisäpiiriläisiä ja hankekohtaisia sisäpiiriläisiä. Erillisen pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan luettelon ylläpitäminen on yhtiön päätettävissä. Yhtiö on päättänyt perustaa pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan luettelon. Siten yhtiön sisäpiiriläiset voidaan jakaa kahteen ryhmään, pysyvät sisäpiiriläiset ja hankekohtaiset sisäpiiriläiset.

Yhtiön pysyviä sisäpiiriläisiä ovat:

  • Yhtiön hallituksen varsinaiset sekä varajäsenet;
  • toimitusjohtaja, sekä
  • johtoryhmän jäsenet

Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, joilla on pääsy yksilöityä hanketta koskevaan sisäpiirintietoon.

Suljettu ikkuna

Yhtiön pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen julkistamista ja päättyy tilinpäätöksen tai puolivuosikatsauksen julkistamiseen (suljettu ikkuna).

Johdon liiketoimet

MAR velvoittaa yhtiön johtohenkilöitä, joita ovat yhtiön pysyvät sisäpiiriläiset, ja heidän lähipiiriin kuuluvia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Myös johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on siten itsenäinen velvollisuus ilmoittaa liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Remedy julkaisee edellä tarkoitetut liiketoimet yhtiötiedotteella viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta.