Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden varsinaisen tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.