Edellisen Quantum Break -pelin kuten tuotannossa olevan CrossFire 2 -pelin yksinpelikampajan osalta Remedy kehittää tuotetta yhteistyökumppanin omistamasta pelibrändistä. Remedyn näkökulmasta kyse on alihankintamalleista, joissa kumppani maksaa Remedylle pelin kehittämisestä. Puhtaan alihankinnan lisäksi Remedyllä ja muilla pelien kehittäjillä on sopimuksissaan tyypillisesti myös mahdollisuus rojalteihin, jolloin kehittäjä voi pelin menestyessä saada lisäksi erillistä rojaltimaksua.

Remedyn rooli pelituotannon arvoketjussa

Remedy tulee strategiansa mukaisesti jatkamaan tämän kaltaisten hankkeiden toteuttamista sopivien pelibrändien ja kumppanien kanssa, sekä samanaikaisesti luomaan ja jatkokehittämään omia pelibrändejä. Tämä vaatii aiempaa suurempaa oman rahoituksen osuutta pelihankkeeseen, mikä lisää riskiä, mutta mahdollistaa yhtiölle aiempaa suuremman osuuden pelien myyntituotosta. Myös pelien mahdolliset jatko-osat, brändin laajempi kehittäminen ja hyödyntäminen sekä brändiin liittyvä arvonnousu ovat tällöin vahvemmin Remedyn omistuksessa.

Remedyllä on vahva liiketoimintaosaaminen, yhtiö tuntee pelialan toimintaperiaatteet hyvin ja sen suhdeverkosto eri toimijoihin on laaja. Pelien kaupallistamiseksi ja rahoittamiseksi Remedy on tyypillisesti solminut kumppanuuksia merkittävien yhteistyökumppanien kuten Microsoftin ja Smilegaten kanssa. Perinteisesti Remedy on tehnyt yhtä isompaa pelihanketta kerrallaan tällaisen kumppanin kanssa, ja ajoittain samanaikaisesti pienempää toista, itse omistamaansa pelibrändiä.

Remedy on siirtynyt moniprojektimalliin

Remedyn strategiaan kuuluu yhtiön liiketoimintamallin kehittäminen järjestelmällisesti kohti moniprojektimallia, eli kykyä kehittää samanaikaisesti useampaa korkealaatuista peliä. Moniprojektimallilla saavutetaan mahdollisuus tuoda markkinoille korkealaatuisia pelejä aikaisempaa nopeammassa tahdissa laadun kärsimättä.

Moniprojektimallilla haetaan myös skaalaetuja ja tuotannon tehostamista. Remedyn pelinkehitysmenetelmät, Northlight®-peliteknologia ja pelinkehityksen kannalta tärkeät tukitoiminnot skaalautuvat helposti tuotantojen lisääntyessä. Uuteen malliin siirtyminen vaatii edelleen henkilöstömäärän lisäämistä, mutta saavutettavien skaalaetujen vuoksi henkilöstöä ei tarvitse kasvattaa samassa suhteessa kuin aikaisemmin. Siirtymä moniprojektimalliin myös pienentää yksittäisen pelin menestymiseen liittyvää riskiä ja riippuvuutta yksittäisistä kumppaneista.

Remedyn ansaintamalli perustuu kolmeen tulovirtaan:

  1. Tasainen tulovirta pelin kehitysmaksuista yhtiön julkaisijakumppaneilta
  2. Rojaltitulot Remedyn kehittämien ja julkaisijakumppaneiden omistamien, menestyneiden pelien tuotoista
  3. Osuus myyntituloista Remedyn omistamien pelien kuluttajamyynnistä