1. Luomme yhä pitkäkestoisempia pelejä, joissa yhdistyvät korkealaatuinen pelattavuus ja moniulotteiset, tarinalliset pelikokemukset. Pelimme ovat pääsääntöisesti isojen peliruutujen pelilaitteille (esim. PlayStation 4, Xbox One ja tietokoneet).
  1. Luomme pelibrändejä ja pelejä tavalla, joka mahdollistaa niiden laajentamisen kustannustehokkaasti jatko-osiksi ja uusiksi peleiksi. Suunnittelemme ja kehitämme brändimme ja pelimme siten, että jokainen peli tuottaa pelaajille korkealaatuisen pelikokemuksen ja rakentaa vahvan perustan jatkaa tarinaa pelisarjan jatko-osissa.
  1. Toimimme moniprojektimallilla. Kehitämme samanaikaisesti useampaa pelihanketta ja kehitämme määrätietoisesti osaamistamme ja toimintatapojamme siten, että pelimme ovat korkealaatuisia ja liiketoiminnallisesti kestävällä tavalla toteutettuja.
  1. Siirrymme arvoketjussa vahvempaan rooliin riskit tasapainottavalla mallilla siten, että teemme jatkossa pelejä sekä kumppaneidemme omistamista merkittävistä brändeistä että luomme ja jatkokehitämme omia pelejä ja pelibrändejä yhtäaikaisesti.
  1. Kehitämme brändeillemme ja peleillemme sopivan kokonaisvaltaisen pelaajahankintamallin ja pelaajan elinkaaren mittaisen palvelu- ja ylläpitomallin, ja toimimme niiden mukaisesti.

Remedyn pitkä kokemus pelialalta luo edellytykset yhtiön liiketoiminta- ja tuotantomallien muutokseen ja siirtymään arvoketjussa vahvempaan asemaan. Tavoitteena on siirtyä vaiheittain rajallisten rojaltien alihankintamallista yhteistyökumppanuuksiin, joissa yhtiön ansaintamahdollisuudet ovat suuremmat. Tällöin Remedy jakaa enemmän tuottoa ja riskiä kumppanin kanssa, mutta omistaa itse pelibrändin. Tämä mahdollistaa yhtiölle tulevaisuudessa kumppanuuksien rinnalla myös omat brändit ja tekijänoikeudet sekä tasaisemman kassavirran ja suuremman hinnoitteluvapauden. Samanaikaisesti pelituotantoa kehitetään kohti moniprojektimallia ja yksinoikeuspeleistä siirrytään useamman pelialustan julkaisuihin.