Taloudelliset tavoitteet

Remedyn tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua laajentamalla tuoteportfoliotaan ja solmimalla uusia kumppanuuksia asiakkaidensa kanssa. Kasvun on tarkoitus toteutua ensisijaisesti orgaanisesti. Vuodet 2017 ja 2018 ovat uuden strategian rakennusvaihetta ja panostukset tulevat rasittamaan tulosta. Julkaisijakumppaneilta saatavien kehitysmaksujen suuruus tulee riippumaan tulevista pelihankkeista, ja muista yhteistyön ehdoista.

Osinkopolitiikka

Remedyn hallitus on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaan yhtiö pyrkii maksimoimaan omistaja-arvoa tehokkaalla pääoman allokoinnilla. Mahdolliseen osingonmaksuun vaikuttavat liiketoiminnan investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.