Yleiset periaatteet

Remedyn viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista tietoa yhtiöstä ja sen toiminnasta sekä yhtiön rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista. Tiedot, jotka ovat omiaan vaikuttamaan yhtiön rahoitusvälineen arvoon, julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Yhtiön hallitus hyväksyy ja vahvistaa yhtiön tiedonantopolitiikan.

Kaikki yhtiö- ja lehdistötiedotteet julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.remedygames.com/sijoittajat. Yhtiön virallinen tiedotuskieli on suomi.

Taloudellisen tiedon julkistus ja taloudelliset tavoitteet

Remedy julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen ennalta ilmoitettavan vuotuisen aikataulun mukaisesti.

Remedy voi kertoa tulevaisuudennäkymistään vuosittain hallituksen toimintakertomuksessa. Lisäksi yhtiö arvioi tulevaa kehitystään puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Yhtiö ei julkista tulosennusteita.

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso, joka alkaa 30 vuorokautta ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja päättyy taloudellisen raportin julkistamiseen. Hiljaisen jakson aikana Remedy ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja tai ota muuten kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin.

Hiljaisen jakson aikana julkistettua sisäpiiritietoa koskevien haastattelujen antamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tapauskohtaisesti.

Suljettu ikkuna

Remedy noudattaa 30 vuorokauden suljettua ajanjaksoa ennen puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Suljetun ikkunan aikana yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt, heidän edunvalvonnassaan olevat vajaavaltaiset henkilöt sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt eivät saa toteuttaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä. Yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuviin henkilöihin sovelletaan myös kaupankäyntikieltoa suljetun ikkunan aikana. Suljettu ikkuna päättyy taloudellisen raportin julkistamiseen.